ג'וינט ישראל - מעברים בזקנה 17-05-17 ג'וינט ישראל - מעברים בזקנה 17-05-17 תפריט

ג'וינט ישראל – אשל היא שותפות בין ממשלת ישראל וג'וינט ישראל. משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, המשרד לשוויון חברתי ומשרד האוצר הם שותפיה האסטרטגיים של אשל. ייעודה של אשל הוא לפתח שירותים עבור הזקנים במדינת ישראל בשימת דגש על האוכלוסיות הפגיעות יותר והיא מממשת את ייעודה באמצעות השפעה על מערכות השירותים עבור אוכלוסיות אלו. דרך ההשפעה של אשל על המערכת היא סוגיית מפתח להבנת הרציונל לקיומה של אשל ולאסטרטגיית הפעולה שלה.
פיתוח והפצה של ידע ופרקטיקות מיטביות בתחום הזקנה הם אמצעי השפעה נוספים בצד הדרך המסורתית של פיתוח שירותים, כאשר הממד הכלכלי משמש אבן בוחן בתהליך הבחירה והתכנון של תכניות חדשות.


חזון אשל: אזרחיה הזקנים של מדינת ישראל זוכים לאיכות חיים טובה ולדימוי חיובי ונהנים ממערכת שירותים מתקדמת, איכותית ונגישה, המאפשרת להם למצות את רצונותיהם ויכולותיהם בכל תחומי החיים.
על בסיס המיפוי והבנת הצורך במיקוד אסטרטגי וחזון אשל, הוגדרה המשימה המרכזית של אשל לחומש הקרוב באופן הבא:
אשל תפעל לשיפור ולשימור תפקוד, למניעת הידרדרות ולדחיקת התלות והמיסוד של אנשים זקנים המתגוררים בקהילה, באמצעות פיתוח מערך השירותים הקיים, שיפור האפקטיביות שלו והטמעה של גישות לתיאום טיפול ומיקוד בלקוח.